Lūdzam ņemt vērā, ka datora iestatījumi ietekmē auduma attēlu, tāpēc auduma krāsa un tekstūra var atšķirties no oriģināla. Lai apskatītu Jums interesējošo markīzes audumu, būsiet laipni gaidīti mūsu ofisā Rīgā, A.Deglava ielā 66.

Pirms brauciet pie mums- lūdzu uzzvaniet, lai noteikti esam uz vietas!